Skriv ut

STYREANSVAR

Et rettsområde som blir stadig mer aktuelt og som fører til stadig flere rettssaker er erstatningskrav overfor et AS sitt styre. Som medlem at et aksjeselskap sitt styret har man automatisk ansvar, ikke bare overfor sine eiere men også overfor det offentlige, og sine kreditorer.

Daglig er det flere aksjeselskap som går konkurs og daglig er det titalls - om ikke hundretalls - kreditorer som lider tap som følge av konkurser. Når bostyrer blir oppnevnt er boet som regel tomt og det ender med at Tingretten har en forenklet behandling av konkursboet og innstiller det. At kreditorene har tapt masse penger blir bare en del av historien.

Det vi merker - og vi har en del forespørsler om dette - er at flere kreditorerer ikke vil la konkursen passere. De vil ha vurdert om her er grunnlag for et eller flere styremedlemmers ansvar for det som har skjedd. Et slikt ansvar vil styremedlemmene ha dersom de uaktsomt har påført en (eller flere) kreditorer tapt. Da kan den kreditor som er utsatt for dette fremme et personlig ansvar mot styret. Resultatet kan bli at disse må betale av sin egen lomme for det tap kreditor har lidt ved konkursen.

Vi har for klienter gitt en del vurderinger av slik saker. Mange ganger har det vært grunnlag for å gå videre med saken og fremme saken for domstolen. 

Ved forespørsler tar vi alltid en kort gjennomgang, deretter tar klient en endelig beslutning om det er grunnlag for å ta saken videre. Vi vil alltid kunne antyde kostnader for dette.