Skriv ut

Dersom du har funnet kjøper til din bolig, ordner vi resten av jobben med å gjennomføre kontraksarbeid, ha kontraksmøte, tinglyse skjøte, ordne med pantedokument, ha kontakt med partene, herunder med selger og kjøpers bank og lage oppgjørsoppstilling.

Vi har lang erfaring med slike oppgjør og tilbyr rask,  effektiv og personlig oppfølgning. Man betaler ikke noe til oss før ved oppgjør av boligsalget.

Vi har alle forsikringer som bankene krever vi skal ha for å gjøre dette. Det er minst like trygt som et megleroppgjør.

Vi selger også eierskifteforsikring om du ønsker det. 

Fastpris: kr.7500,- pluss mva. Det eneste tillegg er forsikring av oppgjøret (som må gjøres for alle oppgjør i h t Finanstilsynet)som utgjør kr. 600 pr million man selger for (selger man for 2, 5 mill betales 1500,- ekstra).

Eierskifteforsikring 

Når du selger en bolig vil du som selger kunne bli ansvarlig overfor kjøper dersom det er feil og manger ved boligen. Eierskifteselskapene tilbyr en forsikring til deg som selger som gjør at dersom kjøper fremmer et krav, er det forsikringssselskapet som håndterer kravet og om det er en mangel etter avhendingsloven, også utbetaler.

Kostnadene med slik forsikring er for eneboliger og seksjoner 6 promille av kjøpesum (noe lavere for borettslag-/andelssleiligheter). Er salgspris 2 mill er forsikringsbeløp 12 000,-, er salgspris 3 mill er forsikringsbeløp 18 000,-. For å tegne forsikring må du ha Boligsalgsrapport som sier noe om boligens tekniske tilstand. Videre må du om du annonserer boligen, tegne forsikring før du annonserer.

Vi tilbyr nevnte forsikring.

Trenger selger slik forsikring? Tja, vil vi mene. Har man ved privatsalg sørget for Boligsalgsrapport og åpent og ærlig gitt kjøper alle opplysninger om eiendommen, skal det veldig mye til for kjøper å vinne frem med mangelskrav. Dertil vil selger alltid ved eventuelle krav fra kjøper kunne benytte rettshjelpdekningen som husforsikringen innbefatter - til å engasjere advokat. Da betaler denne rettshjelpforsikirngen ca 80% av advokatkostnader.

For at en kjøper skal fremme et krav må ett av disse tre være til stede:

a) selger har unnlatt å opplysning om eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som man forstod var av betydning for kjøper 

b) eller selger gitt feil opplysninger om eiendommen

c) eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra eiendommens alder og opplysninger selger har gitt

Kjøper får ikke bedre rettigheter om selger tegner slik forsikring. uansett må han vinne frem med ett av nevnte vilkår.

Som nevnt ovenfor; har man tilstandstrapport er pkt c langt på vei dekket. Og har man samvittighetsfullt gitt opplysinger om eiendommen (vi har egenerklæringsskjema som kan benyttes) og oppfordret kjøper til å selv synfare grundig (står i alle våre kontrakter), er risikoen for tvist vesentlig redusert. 

Vi som jobber mye med kontrakter og med eiendomshandler, mener at i de fleste tilfeller trenger man ikke eierskifteforsikring pga det som er nevnt ovenfor og pga at de som kjøper er er innforstått med at de kjøper "brukt". Eierskifteforsikring kan dog være greit for å 100 % eliminere risiko for å komme i ansvar og for å ha et selskap som håndterer saken overfor kjøper. (men blir det rettssak må du som selger - eierskifte forsikring eller ikke - uansett møte i rettssak og delta der). 

Vi selger ofte forsikring ut fra at selger ønsker 100% sikkerhet. Men mange "nøyer" seg med å innhente Boligsalgsrapport og fylle ut egenerklæringsskjema. 

Vi får ofte spørsmål om hva som følger med av løsøre og tilbehør.

I henhold til avhendingsloven skal eiendommen overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen.

Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet en liste over løsøre som alltid skal følge eiendommen, så fremt dette var synlig ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt. Hvis selgeren ønsker å unnta noen av de nevnte gjenstandene fra handelen, må dette gå klart frem av salgsoppgaven/opplyses kjøper:

Selger må særlig være oppmerksom på pkt 8 (hvitevarer).

Om man ikke selger bolig gjennom megler, bør man selv lage en liste hvor overskriften kan være: Innbo og tilbehør som ikke følger med i overdragelsen, og så lister man det opp. I senere kjøpekontrakt vil det så bli henvist til denne listen.

 1. Hvitevarer som er i kjøkken medfølger. Løse små-apparater medfølger ikke.
 2. Heldekningstepper: uansett festemåte.
 3. Varmekilder; Ovner, kaminer, peiser, varmepumpe og panelovner, uansett festemåte. Varmeovner på hjul medfølger likevel ikke.
 4. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeanordning samt musikkanlegg følger likevel ikke med
 5. Baderomsinnredning; Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller , fastmonterte glass- og håndkleholdere herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning medoverskap.
 6. Speilfliser, uansett festemåte.
 7. Garderobeskap, selv om disse er løse,  samt fastmonterte hyller og knagger.
 8. Kjøkkeninnredning medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuelt kjøkkentøy.
 9. Markiser, persienner og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner.
 10. Avtrekksvifter av alle slag og fastmonterte air-condition anlegg.
 11. Sentralstøvsuger medfølger med komplett anlegg, herunder slange.
 12. Lyskilder; Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte ”spotlights”, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning.  Vegglamper, krokhengde lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende, følger likevel ikke med.
 13. Boligalarm (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper).
 14. Utvendige søppelkasser og eventuelt holder/hus til disse.
 15. Postkasse
 16. Planter, busker og trær som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og lignende.
 17. Flaggstang og fastmontert tørkestativ, samt faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og lignende.
 18. Olje/parafinfat: eventuelt beholdning av parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato.
 19. Gassbeholder til gasskomfyr og gasspeis
 20. Brannstige, branntau, feiestige og lignende der dette er påbudt.  
 21. Brannslukningsapparat/brannslange og røykvarsler er påbudt,  Det er hjemmelshavers og brukers plikt å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.