Skriv ut

BETINGELSER

 Vi vil i i enhver sak innledningsvis antyde hva som bør gjøres videre og kostnader med dette. Vi vil også gi en oppdragsbekreftelse hvor betingelsene er angitt.

Vårt honnorar vil ikke alene regnes ut fra antall timer, ettersom vi vil også vil ta hensyn til oppdragets art, tvistesakens størrelse og utfall av saken.

For privatpersoner er det gode mulugheter for å få dekket helt eller delvis advokatkostnader fra forsikringsselskap, eventuelt fri rettshjelp. Vi ordner dette uoppfordret til klients beste.